Pazartesi 10:00 - Cumartesi - 19:00
Bizi takip edin

PROGRAMLAR

Postane Programlar, uzun soluklu iş birlikleriyle yerelde ve yurt dışında sosyal ve çevresel sorunları ele alan yenilikçi kültürel programlar geliştiriyor. Postane’nin tematik odakları içinde yer alan doğa koruma, sosyal ekonomi, kültürel miras ve hikaye anlatıcılığı gibi konulara olan ilgiyi artırmayı ve bu konulara dokunan disiplinlerarası çalışmaları desteklemeyi hedefliyor.

Kültür Doğa

Postane Kültür Doğa Programı, ekolojik ve kültürel çalışmaların birlikte hareket etmelerini teşvik etmek için kültür-sanat ile doğa koruma alanlarının kesişiminde faaliyet gösteren kişi ve kurumları destekliyor.

Bu program kapsamında farklı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde projeler hayata geçiriyor, etkinlikleri düzenliyor, kurumlar için Kültür Doğa Hibe Desteği ve bireyler için Kültür Doğa Bursu veriyoruz.

 

Altyazı ve Postane işbirliğiyle düzenlenen Kültür Doğa Film Buluşmaları, Altyazı tarafından kent, çevre, gıda ve iklim adaleti etrafında hazırlanan seçkiden filmlerin Postane Hol’de gösterildiği oturumlardan oluşuyor. Herkese açık ve ücretsiz olan gösterimlerden sonra yönetmen/film ekibiyle Altyazı moderatörlüğünde söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Film seçkisi, 6 Şubat depremlerinden sonra bir dayanışma alanı oluşturmak için kent adaleti, şehirleşme ve yerinden edilme temalarına daha çok yer verecek şekilde güncellendi. Program, 2023 Sonbaharında Türkiye’de belgesel sinemacılığına odaklanan bir festivalle devam edecek.
 

17 Ağustos 2021’den beri Salı günleri gerçekleşen Açık Bostan Günleri’nde paydaşlarımızdan İyiEkim’in uzmanları hem Postane Bahçe’yi, hem de kent bahçeciliğine dair temel meseleleri anlatıyorlar.

İyiEkim ve Graph Commons ortaklığında geliştirilen Gıda Adaleti Ekosistemi Haritası, Türkiye’deki adil gıda ekosistemindeki paydaşlara, unsurlara ve ilişkilere dair bir ağ veritabanıdır. Çevresel ve sosyal açıdan adil gıda üretimindeki kilit aktörleri, faaliyetleri ve bağlantıları kamuya açık ve etkileşimli bir platformda görünür kılmayı hedefler.

Postane Gıda Üretici Listesi

 

 

Postane çevresinde "adil gıda"yı kendine dert edinenlerin birbirlerinden ve adil gıda gelişmelerinden haberdar olmasını sağlamak için kurulan Adil Gıda Topluluğu; adil gıda etrafında yerel (kentsel ve kırsal alanda) tarımsal üretimi, paylaşımı, tüketimi ve bilinçlenmeyi desteklemeyi hedefliyor. 

İletişimini kent çiftçisi ve eğitmen Bediz Yılmaz’ın yürüttüğü topluluk kapsamında üretici ziyaretleri ve ekoloji odaklı geziler gerçekleştirilecek ve bir podcast programı oluşturulacak. 

Üyelerin birbirlerinden haberdar olduğu ve bu alan kapsamındaki etkinliklerin duyurulduğu Adil Gıda Topluluğu WhatsApp grubuna katılmak için bu linke, Adil Gıda Bülteni’ne katılmak için bu linke tıklamanız yeterli.

 

Adil Gıda Bülteni


Adil Gıda Bülteni 1      Adil Gıda Bülteni 2      Adil Gıda Bülteni 3      Adil Gıda Bülteni 4

Adil Gıda Bülteni 5      Adil Gıda Bülteni 6       Adil Gıda Bülteni 7

Postane Kültür Doğa Programı tarafından desteklenen “Yeni Kentli’nin Ekolojik Yaşam Rehberi”, çevresel risk ve yıkımlara karşı direngen olabilmek için gereken beceri ve farkındalıkları işleyen bir kent tarımı atölye serisi.

Program, agroekoloji, onarıcı tarım, toprak iyileştirme, zehirsiz kent bahçeciliği gibi tarım teknikleri; gıda üretme ve saklama gibi yaşam becerileri; ve topluluk oluşturma, kent hakkını savunma gibi sosyal konularda gerekli teorik bilgi ve pratik becerileri aktarmayı amaçlıyor.

Bediz Yılmaz ve Evren Yıldırım tarafından yürütülen programın ilk dönemi 6 Mayıs - 10 Haziran 2023’te gerçekleşti.

 

Residency on the Road, Allianz Vakfı Hubs ağının mevcut üyeleri olan Postane (İstanbul, Türkiye), Fondazione Studio Rizoma (Palermo, İtalya) ve Autostrada Biennale (Prizren, Kosova) tarafından düzenlenen disiplinlerarası bir misafirlik programı. 

İlk yılında “Gıdanın Sömürgesizleştirilmesi: Su, Toprak, Miras” temasını izleyen program, sanat, aktivizm, araştırma, tarım, gastronomi gibi farklı alanlardan çalışmaları gıda ve ekolojiye odaklanan dokuz katılımcıyı yerel üreticiler, sosyal girişimler, kültürel aktörler ve sanatçı inisiyatifleri ile bir araya getirdi.

Katılımcılar Nisan-Haziran 2023 tarihleri arasında yerel gıda sistemlerinin sosyal ve çevresel yönleri hakkında bilgi edinmek üzere bu üç şehirde birer hafta geçirdiler. Program, Sonbahar 2023’te üç proje başvurusunun destekleneceği üretim aşamasıyla devam edecek.

https://www.instagram.com/p/CuTzo2xA89e/?img_index=1


Allianz Vakfı Hubs ağı, Avrupa ve Akdeniz'de sivil toplum, kültür-sanat ve iklim eylemi alanlarında çalışan kuruluşları destekliyor. Çok yıllı yapısal fonlarla kuruluşların büyümesine ve bölgesel ve yerel etki yaratmasına olanak tanıyor. Ağ kapsamındaki kuruluşlar, personel değişimleri, misafirlik programları, ortaklaşa finanse edilen projeler ve ortak küratörlü programlar aracılığıyla sınır ötesi işbirliği yapma imkanına sahip.

https://allianzfoundation.org/hubs

 


 

Kentsel Miras

1859-2021 yılları arasında postane, lise, apartman ve film yapım stüdyosu olarak kullanılan Postane binası Galata semtinin çok kültürlü geşmişinin belleğini taşıyor. Bu mirası ortaya çıkaran ve onunla etkileşim kuran programlar geliştiriyor ve bina arşivimizi farklı içeriklere dönüştürüyoruz.

 

1859 yılında Galata’da İngiliz ordusunun askeri yazışmaları için kurulan İngiliz Postanesi binası, yıllar içerisinde İstanbul’un kozmopolit geçmişini yansıtan farklı kişi ve topluluklar tarafından çeşitli işlevlerle kullanılmaya devam etti. Bina, 2021 yılında yeniden işlendirilerek Postane adıyla bir sosyal ve merkez olarak hizmet vermeye başladı. “Bir Binada Kozmopolit Kenti Aramak” projesi binanın bu son restorasyonu sırasında ortaya çıkan arşivlerin değerlendirilmesiyle başladı.

“Bir Binada Kozmopolit Kenti Aramak”, Postane binasının ve konumlandığı Galata bölgesinin mimari ve sosyal anlamda çok-kültürlü yapısını rahat okunabilir ve paylaşılabilir hale getiren bir tarih anlatısı yaratmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda arşiv çalışmalarının tasnifi, yayın haline getirilmesi ve araştırma sırasında ortaya çıkan temaların güncel tartışmalarda yer edinebilmesi için bir seminer dizisi olarak kurgulandı. Bir Avrupa Birliği kültür sanat destekleme programı olan CultureCIVIC tarafından desteklenen projenin koordinatörlüğü Liana Kuyumcuyan, arşiv çalışmaları ise Murat Tülek tarafından yürütüldü.

Proje, kentsel ve kırsal mekânlarda, toplumsal ilişkilerde ve demokratikleşme karşısında etkisini artırarak gösteren inşaat/hafriyat öncelikli politik ekonomisinin dayattığı düzene karşı yerel toplulukların, taban hareketlerinin ve aktivistlerin taleplerini ve yaşamı merkeze alan Mekanda Adalet Derneği (MAD) ile birlikte kurgulandı. 

https://www.culture-civic.org/projeler/bir-binada-kozmopolit-kenti-aramak

Postane: Bir Bina Arkeolojisi, ses kayıtları üzerinden Postane binasının hafızasından bir seçki sunar.

Liana Kuyumcuyan ve Murat Tülek’in “Bir Binada Kozmopolit Kenti Aramak” projesindeki bulgularını temel alarak hazırlanan sesli sergi, binaya yayılan QR kodlarla erişilebilen röportajlar ve değişen Galata’ya dair anlatılardan oluşur. 

Kayıtlar ilgili katlarda yer alan, şeffaf plakalar sayesinde karşılaştırılabilen eski ve yeni kat planlarıyla mekânsal olarak desteklenir.

Dünya kültür mirası açısından önemli sayısız yapıya ev sahipliği yapan, Yahudi, Hıristiyan ve İslami geçmişi ve bugünüyle çok kültürlü bir kent olan Antakya, 6 Şubat'ta meydana gelen ve on binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri oldu. Bu yıkım ve depremden etkilenenlerin başka kentlere göç etmesi, Antakya'nın reçelciler, humusçular, fırıncılar, tandır ustaları, kahveciler, bakırcılar, dokumacılar, ipekçiler, mozaik sanatçıları, heykeltıraşlar ve müzisyenler gibi yerel kültür aktörleri tarafından sürdürülen kültürel mirasını ciddi biçimde tehlike altına aldı.

Bir Postane Production yapımı olan Antakya’nın Yüzleri, Antakya'nın yerel kültürel aktörlerinin çalışmalarını ve yeniden inşadan sonra görmek istedikleri Antakya'yı anlattıkları videolardan oluşuyor. Yaşayan mirası gözeten video serisi, kentin kültürel mirasının ayakta kalabilmesi için yeniden inşa sürecinin yerel kültürel aktörlerin hikâyelerine ve taleplerine cevap vermesi gerektiğini savunuyor. Bu doğrultuda, rant odaklı inşaatların başlamasını beklemeden yerel kültürel aktörlerin Antakya'nın yeniden inşa sürecine katılmasına, hikayelerinin Antakya dışında da bilinmesine ve kentte aktif olarak kültürel mirası sürdürmeye devam etmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Antakya’nın Yüzleri Bertha Vakfı tarafından desteklenmektedir.
 

Sosyal Ekonomi ve Mekânlar

Postane “Hakiki Konukseverlik” kavramını benimser ve günlük operasyonlarının yanı sıra programlarında da adaleti gözeterek çeşitli topluluklara hizmet vermeyi amaçlar.

 

Mekânlar Festivali, 15-17 Haziran 2023 tarihleri arasında, üç kıtada dağılmış olan beş aktivist mekânın ev sahipliğinde, yüz yüze ve çevrimiçi platformlarda gerçekleşti.

Bertha Spaces ağının parçası olan Bertha House (Cape Town, Güney Afrika), Bertha Retreat (Dwarsrivier Valley, Güney Afrika), BLK Hudson (Newburgh, NY, ABD), Philippi Village (Philippi, Güney Afrika) ve Postane’de (İstanbul, Türkiye) eş zamanlı gerçekleşen festivalin teması Hakiki Konukseverlik (Radical Hospitality), daha iyi bir dünya için çalışan bireyler ve grupları destekleyen güvenli alanlar yaratma çabasını tanımlıyor.

Festival, Hakiki Konukseverlik kavramı altında Mekânsal Adalet, Gıda Adaleti, Söylem Adaleti ve Ekonomik Adalet temalarına odaklandı. Herkese açık olan ve üç gün süren programda uzun metraj film gösterimleri, yerel sanat üreticilerinin ve sosyal girişimlerin atölyeleri, proje lansmanları ve paneller, yiyecek ikramları, çocuklar ve gençler için özel programlar ve topluluk bağlarını güçlendiren buluşmalar yer aldı.

Festival, bu dört tema altında çalışan topluluk ve kuruluşlar için bir platform oluşturmayı ve çalışmalarını yerel ve uluslararası izleyicilere ulaştırma fırsatı sunmayı amaçlıyor. Benzer alanlarda çalışan birey ve grupların Bertha Spaces ağında bir araya gelmelerini sağlamayı umuyor.

 

Postane ve Hafıza Merkezi öncülüğünde yürütülen Bakım Odaklı İş Yerleri, sivil toplum ve toplumsal fayda alanlarında çalışanlar için kapsayıcı, çeşitli ve güvenli çalışma alanları yaratmayı amaçlayan bir pilot projedir. Proje, AB Ufuk 2020 tarafından finanse edilen RESISTIRÉ projesi tarafından desteklenmektedir. 

Bakım odaklı yaklaşım nedir?
Bakım odaklı iş yerleri fiziksel olarak kapsayıcı olma, çalışanlarının çalışma koşullarını ve haklarını güvence altına alma, onların iyiliğini gözeten politika ve programlar oluşturma, eşitlikçi ve katılımcı bir yaklaşımla yönetme gibi özellikleri içerir.

Bakım odaklı yaklaşım, bakım alma ve vermenin toplumsal cinsiyete dayalı rol dağılımlarına işaret eder, bunun yarattığı eşitsizlikleri önlemeye çalışır. Hayatın kıyısına itilmiş bakım ihtiyaçlarını merkeze taşır, bunları ortak sorumluluğun bir parçası olarak görür.

Hikayeni paylaş!
Siz de bakım odaklı bir iş yeri olmayı önemsiyorsanız ve iş yerinde bakımı merkeze alan hikayeleriniz varsa bu kısa formu doldurarak projeye katılabilirsiniz.

Proje kapsamında neler yapıldı? 
Bakım odaklı iş yerleri için bir kontrol listesi hazırlandı, Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekler araştırıldı, iyi örneklerin kamuoyuyla paylaşıldığı, oylamaya açıldığı ve kazananın ödüllendirildiği bir kampanya yürütüldü.

Projeyi kimler yürüttü 
Proje Postane ve Hafıza Merkezi ortaklığında yürütüldü, AB Ufuk 2020 Programı tarafından finanse edilen RESISTIRÉ projesi tarafından desteklendi.

Creating Caring Workspaces: Postane and Hafıza Merkezi (Turkey) - Resistiré

Sosyal değişim için görsel hikaye anlatımı ve mobil teknolojinin birlikte nasıl kullanılabileceğini araştıran MobiFest, 19-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Postane (İstanbul) ve Bertha House (Cape Town) ev sahipliğinde gerçekleşti. “Dayanışma Mekânları” temasına odaklanan kısa film festivali, iki mekânda ve projenin dijital platformlarında gösterildi.

Finalistler 5 dakikalık kısa filmlerini 8 hafta boyunca geliştirdiler. Kısa filmler, uzun metrajlı bir blok olarak programlandı ve  Blok A ve Blok B olmak üzere iki bölümde gösterildi. Festival süresince her gün Postane ve Bertha House üç filme ev sahipliği yaptı. 

Bertha Spaces MobiFest 2021 Filmmakers

Türkçe