Pazartesi 10:00 - Cumartesi - 19:00
Bizi takip edin

Bakım Odaklı İş Yerleri

Postane ve Hafıza Merkezi öncülüğünde yürütülen Bakım Odaklı İş Yerleri, sivil toplum ve toplumsal fayda alanlarında çalışanlar için kapsayıcı, çeşitli ve güvenli çalışma alanları yaratmayı amaçlayan bir pilot projedir. Proje, AB Ufuk 2020 tarafından finanse edilen RESISTIRÉ projesi tarafından desteklenmektedir. 

Bakım odaklı yaklaşım nedir?
Bakım odaklı iş yerleri fiziksel olarak kapsayıcı olma, çalışanlarının çalışma koşullarını ve haklarını güvence altına alma, onların iyiliğini gözeten politika ve programlar oluşturma, eşitlikçi ve katılımcı bir yaklaşımla yönetme gibi özellikleri içerir.

Bakım odaklı yaklaşım, bakım alma ve vermenin toplumsal cinsiyete dayalı rol dağılımlarına işaret eder, bunun yarattığı eşitsizlikleri önlemeye çalışır. Hayatın kıyısına itilmiş bakım ihtiyaçlarını merkeze taşır, bunları ortak sorumluluğun bir parçası olarak görür.

Hikayeni paylaş!
Siz de bakım odaklı bir iş yeri olmayı önemsiyorsanız ve iş yerinde bakımı merkeze alan hikayeleriniz varsa bu kısa formu doldurarak projeye katılabilirsiniz.

Proje kapsamında neler yapıldı? 
Bakım odaklı iş yerleri için bir kontrol listesi hazırlandı, Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekler araştırıldı, iyi örneklerin kamuoyuyla paylaşıldığı, oylamaya açıldığı ve kazananın ödüllendirildiği bir kampanya yürütüldü.

Projeyi kimler yürüttü 
Proje Postane ve Hafıza Merkezi ortaklığında yürütüldü, AB Ufuk 2020 Programı tarafından finanse edilen RESISTIRÉ projesi tarafından desteklendi.

Creating Caring Workspaces: Postane and Hafıza Merkezi (Turkey) - Resistiré