“Kozmopolit” Galata ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Çoğulluk

Hem Postane’nin yer aldığı binanın geçmişine, hem de konumlandığı Galata bölgesine dair kentsel bellek yaratma amacıyla; CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı desteği ile bir arşiv yayını ve seminer dizisi hazırlanıyor! Postane binasının ve Galata’nın hem mimari hem de sosyal anlamda çok-kültürlü yapısını aktarmak amacıyla başlanan proje; arşiv çalışmalarının tasnifi, yayın haline getirilmesi ve araştırma sırasında…

Galata Surlarının Yıkımı ve Sokakların Dönüşümü

Hem Postane’nin yer aldığı binanın geçmişine, hem de konumlandığı Galata bölgesine dair kentsel bellek yaratma amacıyla; CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı desteği ile bir arşiv yayını ve seminer dizisi hazırlanıyor! Postane binasının ve Galata’nın hem mimari hem de sosyal anlamda çok-kültürlü yapısını aktarmak amacıyla başlanan proje; arşiv çalışmalarının tasnifi, yayın haline getirilmesi ve araştırma sırasında…

Galata’nın İzleri: 1910-1922 Şark Yıllıkları Üzerine Değerlendirmeler

Hem Postane’nin yer aldığı binanın geçmişine, hem de konumlandığı Galata bölgesine dair kentsel bellek yaratma amacıyla; CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı desteği ile bir arşiv yayını ve seminer dizisi hazırlanıyor! Postane binasının ve Galata’nın hem mimari hem de sosyal anlamda çok-kültürlü yapısını aktarmak amacıyla başlanan proje; arşiv çalışmalarının tasnifi, yayın haline getirilmesi ve araştırma sırasında…