POSTANE OFİS

Postane Ofis sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları ve aktivistler için ortak üretim ve kuluçka alanıdır. Bu alan, gazetecileri, belgeselcileri, araştırmacıları, sosyal girişimcileri, tasarımcıları, şehircilik çalışanlarını, sürdürülebilirlik uzmanlarını, ve sivil toplum çalışanlarını bir araya getirir.