Çok amaçlı etkinlik ve üretim alanı, aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kamusal etkinliklerini büyütmeleri, görünürlüklerini artırmaları, sunulacak eğitim ve çalıştaylarla kapasitelerini geliştirmeleri için önemli bir altyapı ve kaynak haline gelecektir.

Postane Etkinlik çoklu kullanımlara olanak sağlar; 100 kişiye kadar olan konferanslar, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve daha küçük toplantılar gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak donanıma sahiptir. Esnek tasarım ve teknik donanımı bu adaptasyona izin verir. Postane, kendi program ve etkinliklerini geliştirecek, aynı zamanda diğer aktivist ve sivil aktörlerin etkinliklerine de yer verecektir. Etkinlik olmayacağı zaman, bu mekân ekstra çalışma alanı ve video stüdyosu olarak kullanılacaktır.