Sosyal ve çevresel etki odaklı

ortak üretim alanı

Postane, sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı çalışmalara ve ortak kültürel üretimlere ev sahipliği yapmayı amaçlayan bir mekân. Galata’da İngiliz Postanesi olarak bilinen tarihi yapı, konumlandığı çevrenin ve temas ettiği canlıların iyilik halini besleyen açık, paylaşımcı, üretken ve onarıcı bir mekân olarak restore edilerek yeniden işlevlendirildi.

Postane daha adil ve yaşanabilir bir dünya için üretenleri, kültür mirasını koruyup yaşatanları, yenilikçi ve yaratıcı hikâyeleri dinlemeyi ve anlatmayı sevenleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla Postane’de, sosyal ve çevresel etki odaklı çalışanlarla yurttaşlar arasındaki etkileşimi kolaylaştıran, değişim elçisi aktörlere kuluçka sağlayan, sosyal inovasyonu teşvik eden, nitelikli eğitim ve araştırmaya olanak veren mekânsal altyapılar yer alıyor. İçinde yağmur suyunu biriktirip kullanarak doğal gıda yetiştirilen bir teras bahçesi; dayanışma temelli mutfak ve kafeteryası; yerel üreticiler, sosyal girişimler ve kooperatiflerle tüketicileri buluşturan adil ticaret birimi; ortak üretimi teşvik eden çalışma ve toplantı alanları; uzmanlık kütüphanesi; hikâye anlatıcıları için podcast ve video stüdyosu; ve kamusal etkinlikler için çok amaçlı salonu bulunuyor.

Binanın yeniden işlevlendirilmesinde Merve Bedir, Eren Onur, Çiğdem Furtuna, Öncül Kırlangıç, Büşra Tunç, Jorela Karriqi’den oluşan tasarım ekibi çalışmıştır. Postane, Bertha Spaces ağının bir üyesidir.

Bak Postacı sosyal girişimi tarafından geliştirilmiştir ve işletilmektedir.

TARİHÇE

1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı sırasında İngiltere, ordusunun askeri yazışmaları için İstanbul’da bir postane binası kurdu. Savaşın ardından İngiliz Askeri Postanesi sivil yazışmalar için kullanılmaya başlandı ve artan ticari faaliyetler ile, dönemin İngiltere Posta Bakanı George Campbell, yeni bir bina inşa edilmesi için emir verdi. Mimar ve mühendis Joseph Nadin’in tasarladığı ve inşaatını yürüttüğü Galata’daki postane binası 1859’da tamamlandı ve 1895 yılına kadar bu amaçla kullanıldı.

EKİP

Emrah Alas

Bina Görevlisi

İrfan Durgun

Bina Görevlisi

Liana Kuyumcuyan

Programlar ve Etkinlik Koordinatörü

Ömer Faruk Aksoylar

Şef

Tayfun Kaşçatan

Prodüksiyon Amiri

Yaşar Adnan Adanalı

Kurucu/Direktör

DANIŞMANLAR

Emirkan Cörüt

Fotoğrafçı

Hande Günderen

Postane Cafe sorumlusu

İyiEkim

Postane Teras danışmanı

Merve Bedir

Mimari Tasarım

Merve Kavas

Postane Dükkan Danışmanı

Murat Tülek

Arşiv Araştırmacısı

Tuğba Uçar

Postane Dükkan sorumlusu

TOPLULUK

Mekanda Adalet Derneği (MAD) tüm kentsel ve kırsal mekânlarda, toplumsal ilişkilerde ve demokratikleşme karşısında etkisini artırarak gösteren inşaat/hafriyat öncelikli politik ekonomisinin dayattığı düzene karşı yerel toplulukların, taban hareketlerinin, aktivistlerin tarihsel, toplumsal kültürel ve mekânsal adalet taleplerini ve yaşamı merkeze alır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, mekâna dair nitelikli, yenilikçi ve kamusal bilgiyi biriktirir, üretir ve paylaşır. Pratikleri arasında araştırma ve yayıncılık, yürüyüşler, haritalama, video aktivizm ve belgesel üretimi, eğitim ve savunu faaliyetleri, veri derleme ve görselleştirme bulunur. MAD tüm çalışmalarında dayanışmayı odağına alır.

mekandaadalet.org

Ashoka dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu, sistemleri dönüştürme potansiyeline sahip sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen küresel bir sivil toplum kuruluşudur. Ashoka Türkiye sosyal girişimcileri desteklemenin ve Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemin kapasitesini artıran işbirliği ve projeler geliştirmenin yanı sıra çocukların fark yaratan becerilerini geliştirmeleri için öğretmenler, ebeveynler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürütüyor.

ashokaturkey.org

teyit.org yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışıyor. teyit.org böylece birincil haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu öğrenmesini sağlıyor. teyit.org eleştirel düşünme alışkanlığını kazandırmayı ve yeni medya okuryazarlığını artırmayı amaçlıyor.

teyit.org