Postane Dükkan, sosyal işletmeler ve kooperatifler tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı; adil ticareti, ekolojik ve sağlıklı ürünleri teşvik etmeyi amaçlayan bir dükkan.

Dükkanda yer alan üreticiler, çocuklar için oyun hakkını savunmak, ev eksenli çalışanları güçlendirmek, ileri dönüşümle yenilikçi ürünler üretmek gibi sosyal, çevresel ve kültürel meseleler etrafında adil ticaret ilkeleriyle üretim yapmaktadır. Ticarette sosyal adaleti aramak, her satın almanın bir tercih olduğunu öne çıkarmak ve günlük satın alma pratiklerimizi değiştirmek dükkanın amaçlarından bazıları.

Üretici topluluğunun ürünlerine satış alanı açmanın yanı sıra Postane Dükkan markalaşma, pazarlama ve ağ oluşturma gibi desteklerle üreticilerin kapasitesini artırmayı da hedefliyor.

Bu kapsamda sosyal işletmelerin bilinirliğini artırmak ve sosyal işletmelerden almayı önceliklendirebilecekler için kolaylaştırıcı olmak amacıyla bir sosyal satın alma kampanyası başlatılması planlanıyor. Postane Dükkan ve Yekpare, sosyal işletmeler ve kooperatiflerden oluşacak üretici topluluğunun oluşması, ürün seçkisi ve sosyal satın alma kampanyası için işbirliği yapıyor.