Bir Binada Kozmopolit Kenti Aramak: Eski İngiliz Postanesi Arşivi Üzerinden Bir Yayın Projesi

1859 yılında İngiltere, askeri yazışmalar için Galata’da bir postane binası kurdu. 1895 yılına kadar İngiliz Postanesi olarak hizmet verdi. 1905-1912 yıllarında bina İngiliz Erkek Okulu olarak kullanıldı. Sonraki on yıllar içerisinde İstanbul’un kozmopolit geçmişini yansıtan farklı kişi ve topluluklar tarafından farklı işlevlerle kullanılmaya devam eden bina, bugün Postane adıyla yeniden işlevlendirilerek bir kültürel merkez olarak restore edildi.

Postane sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı çalışmalara ve ortak kültürel üretimlere ev sahipliği yapacak bir mekân olarak tasarlandı. Hem Postane’nin yer aldığı binanın geçmişine, hem de konumlandığı Galata bölgesine dair kentsel bellek yaratma amacıyla; restorasyon sırasında ortaya çıkan arşivleri değerlendirerek başlanan çalışmaya, farklı araştırma ve arşivler de eklenerek bir yayın ve seminer dizisi projesi hazırlanıyor. Postane binasının ve Galata’nın hem mimari hem de sosyal anlamda çok-kültürlü yapısı ile oluşturulacak tarih anlatısını daha rahat okunabilir ve paylaşılabilir hale getirmek amacıyla başlanan proje; arşiv çalışmalarının tasnifi, yayın haline getirilmesi ve araştırma sırasında ortaya çıkan temaların güncel tartışmalarda yer edinebilmesi için bir seminer dizisi olarak kurgulanıyor.

Proje, Postane’nin tarihinde yer almış aktörleri ve bu mekânı dönüştüren kültürel, sosyal, yapısal ve politik etmenlerin kentsel belleğe katkı sunmasını amaçlamaktadır. Projenin odaklanacağı sosyal konular arasında, Galata’da faaliyet göstermiş farklı etnik ve sosyal grupların kente bıraktığı çok- kültürlü izler üzerinden bir tarih anlatısı kurmak, kurumsal ve kişisel arşivler yoluyla kentsel izlerin hikâyelerini belgelemek ve bu arşivi görünür ve anlaşılır kılmak üzere bir diyalog alanı yaratmak vardır. Bu anlamda proje, sosyo-kültürel tarihi yapılı çevre üzerinden yorumlamak ve bu bilgiyi paylaşma amacı gütmektedir.

 

Mekanda Adalet Derneği (MAD) tüm kentsel ve kırsal mekânlarda, toplumsal ilişkilerde ve demokratikleşme karşısında etkisini artırarak gösteren inşaat/hafriyat öncelikli politik ekonomisinin dayattığı düzene karşı yerel toplulukların, taban hareketlerinin, aktivistlerin tarihsel, toplumsal kültürel ve mekânsal adalet taleplerini ve yaşamı merkeze alır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, mekâna dair nitelikli, yenilikçi ve kamusal bilgiyi biriktirir, üretir ve paylaşır. Pratikleri arasında araştırma ve yayıncılık, yürüyüşler, haritalama, video aktivizm ve belgesel üretimi, eğitim ve savunu faaliyetleri, veri derleme ve görselleştirme bulunur. MAD tüm çalışmalarında dayanışmayı odağına alır.

Proje yürütücülüğü Liana Kuyumcuyan, arşiv çalışmaları ise Murat Tülek tarafından yapılacaktır. 

 

ETKİNLİKLER

Etkinlik bulunamadı!